“Eerst luisteren. Dan praten over de passende oplossingen”

Familie overdracht


Als ondernemer en eigenaar bent u zowel financieel als emotioneel nauw verbonden met uw onderneming. Dat geldt vaak ook voor uw familie. Juist bij overdracht binnen de familie zijn er heel veel mogelijke oplossingen. Welke past het beste bij uw situatie en karakter(s)? Daar staan wij voor, als u ons vraagt uw proces van overdracht te begeleiden.

Het succes van de overdracht staat of valt met een goede inventarisatie voordat de keuzes gemaakt worden. Hierdoor voorkomen we dat belangrijke, ook emotionele en gevoelige, onderwerpen onbesproken blijven en behoeden we u voor valkuilen. Met de diverse fiscale en juridische mogelijkheden zijn grote voordelen te behalen. Maak dit echter niet bewust of ongemerkt tot uw hoofddoelstelling door hier te snel uw focus op te leggen. Na een goede inventarisatie zullen we met de juiste uitgangspunten in samenwerking met uw accountant, fiscaal adviseur en notaris een goede oplossing voor de fiscaal-juridische structuur en financiering creëren.

Een overdracht die past bij uw situatie en de wensen en ideeën van u en uw familie.