“Geen nieuwe brug zonder dromen. Blijf wel wakker tijdens het bouwen”

Procesverbetering


Veranderingen hebben pas waarde voor een onderneming wanneer ze beklijven. Veelal vormt niet het bedenken en het initiëren van veranderingen de uitdaging, maar juist het consequent doorvoeren en vasthouden ervan.

LIA®, Learning In Action, is een methodiek van Jonker Advies die ondernemers, directies en leidinggevenden in staat stelt het effect van door te voeren veranderingen en verbeteringen te verankeren, in zowel gedrag (management en medewerkers) als in organisatie(processen).

Omdat veranderingen al werkende weg worden doorgevoerd en omdat daarnaast zelfwerkzaamheid en motivatie een sleutelrol vervullen, zijn leidinggevenden en medewerkers steeds beter en sneller in staat (nieuwe) noodzakelijke aanpassingen op een natuurlijke wijze door te voeren en te incorporeren.