“Strategie is niet het resultaat van planning, maar het vertrekpunt”

Ondernemingsstrategie


De wereld waarin wij leven en opereren verandert continue. Soms langzaam. Soms razendsnel. Dat geldt ook voor de markt waarin u opereert. Uw productmix en markt is een keuze zonder levenslange garantie op succes.

Als ondernemer geeft u sturing aan het speelveld van uw onderneming door de keuze voor producten die u op de markt brengt, de keuze voor de markt die u wil gaan bedienen, de concurrentie die u wil bevechten, of juist vermijden, en door het niveau van verticale integratie dat u bereikt heeft. De goede keuze van gisteren is niet automatisch de beste keuze voor morgen. Soms is de belangrijkste beslissing om waarde te creëren dat men bepaalde producten of segmenten zal mijden, omdat daardoor, mits men zich aan die beslissing houdt, middelen beschikbaar komen om elders met succes te worden ingezet.

Voor alle ondernemers en ondernemingen, groot en klein, geldt dat inzicht de eerste vereiste is om op deze wijze sturing te kunnen geven aan een onderneming. Inzicht in de huidige en toekomstige positie en plaats van de onderneming in haar markt vanuit het perspectief van haar (toekomstige) klanten. 

Wij begeleiden u bij dit proces. Kritisch in onze vraagstelling. Creatief in onze oplossingen.

MOS®, Marktgerichte OndernemingsStructuren, stelt ondernemers, directies en leidinggevenden in staat hun onderneming doelgericht te leiden. MOS® is een benaderingswijze van Jonker Advies voor veranderingsprocessen van ondernemingen die een onderscheidend hogere toegevoegde waarde en verbetering van het rendement nastreven door het vergroten van hun marktgerichtheid.