“Cash (Flow) Really is King!”

Recovery


Ondernemen met storm en tegenwind is van alle tijden, maar niet alle ondernemers en adviseurs hebben er ervaring mee. Tijd en ruimte om te manoeuvreren zijn vaak beperkt. Crisiscoördinatie is daarom een vak dat men bij voorkeur overlaat aan specialisten, zoals Jonker Advies.

Er komt veel op u af. Wij steunen u bij het nemen van vaak moeilijke beslissingen. Door onze ervaring weten wij snel prioriteiten te stellen en u een helder en eerlijk beeld te schetsen van de mogelijkheden en oplossingen. Hierbij betrekken wij ook de risico’s voor uw persoonlijke positie als aandeelhouder of directeur.

Iedere situatie is anders. Voor ons daarom geen handboeken of stappenplannen. Wel een vaak terugkerende leidraad van handelen:

• Quick scan leidend tot prioriteitstelling 
• Korte termijn liquiditeit verbeteren
• Positie onderneming en DGA optimaliseren en risico’s minimaliseren
• Concrete stappen en oplossingen

En boven al: Altijd eerlijk en duidelijk communiceren, ook als het geen prettige boodschap is.

Wij zijn niet direct emotioneel betrokken bij het verleden of bij de huidige bedrijfsvoering, dat helpt ons. Wij zijn echter wel heel betrokken bij u als ondernemer en uw onderneming.