“ Financiering een probleem? Creatieve structurering biedt oplossingen”

Management Buy Out


“De sprong naar ondernemerschap in vertrouwd water”

Het overnemen van een bedrijf middels een MBO kent veel voordelen. MBO's zijn wel vaak complex.

Dit komt enerzijds door de verwevenheid van persoonlijke relaties en grote financiële zakelijke belangen en anderzijds de vaak complexe structurering die hierbij moet aansluiten. Fiscale regelgeving en bancaire financieringscriteria spelen een belangrijke rol. Hierdoor is het noodzakelijk dat ieders persoonlijke en zakelijke belangen vroeg in het proces worden herkend en gerespecteerd en dat u snel een heldere boodschap krijgt wat wel en niet kan.

Gevoel voor de aard van het proces, de persoonlijke verhoudingen en zakelijke belangen en een gedegen kennis van de financieringscriteria van banken en oplossingen hiervoor zijn daarom belangrijke voorwaarden om een MBO goed te kunnen begeleiden. De sleutel van succes ligt, meer nog dan bij andere transacties, bij het beheersen en sturen van het proces, reële verwachtingen en goede communicatie.

Wij weten wat kan, en maken het mogelijk.