“Optimaliseren kan pas als je de kracht van de organisatie herkent”

Organisatie inrichting


Het tot uitvoering brengen van een (business)plan en het daarbij kunnen handelen overeenkomstig de gedefinieerde strategie stelt eisen aan de informatievoorziening van een organisatie.

De kwaliteit en tijdigheid van rapportages met operationele en financiële (management)informatie is vanzelfsprekend belangrijk. Nog belangrijker is dat de rapportage wordt opgebouwd uit informatie en een set van indicatoren die u niet alleen inzicht geven in de financiële staat van uw onderneming, maar ook inzicht geven in de actuele staat en ontwikkeling van de waardedrijvers van uw onderneming. Dus geen brei aan cijfers die u een schijn van inzicht geven, maar een bewust en gericht gekozen overzichtelijke set aan informatie.

Daarnaast vereist marktgericht ondernemen dat ambitieuze en marktconforme normen en targets worden gehanteerd.

VAC®, Value Adding Control, is een methodiek van Jonker Advies die organisaties in staat stelt een adequate interne en externe informatievoorziening en communicatiestructuur te realiseren, gebaseerd op organisatie specifieke operationele en financiële kerninformatie.

Middels VAC® kunnen ondernemers, directies en leidinggevenden beschikken over een open, transparante en betrouwbare informatievoorziening als basis voor een marktgerichte ondernemingsstructuur.