“De prijs van iets is niet hetzelfde als de waarde ervan”

Portfolio Management Investeerders


Wij faciliteren investeerders en informal investors naar behoefte bij onder meer:

  • Het vinden van passende investeringsproposities
  • Het investeringsproces – van informatie tot deal
    • Ondersteuning tijdens de investeringsfase middels projectbegeleiding of begeleiding op deelgebieden, zoals beoordeling van informatie, toetsing van de gevraagde investering, waardering, structurering, contracten en/of onderhandelingen
  • Het “oog” houden op de investering(en) – van deal tot exit
    • Monitoring: grip houden op de investeringen door het inrichten van goede managementrapportages en het periodiek bewaken en beoordelen hiervan

En als u, bijvoorbeeld samen met familie of andere investeerders, een stap verder wilt:

  • Creëer uw eigen fonds zonder dure overhead en met flexibel fondsmanagement
    • Wij begeleiden u bij het opzetten van een passende juridische structuur, waarna u afhankelijk van uw behoefte gebruik kunt maken van onze ondersteuning tijdens de selectie en investeringsfase en bij het bewaken en managen van de participaties